Hỏi đáp về chương trình đào tạo

Đặt câu hỏi

Tìm câu hỏi

Hỏi: Thủ tục nộp đề tài nghiên cứu khoa học; khóa luận tốt nghiệp; luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ và kỷ yêu công trình nghiên cứu khoa học tại thư viện như thế nào? (24/10/2014)
Trả lời: Việc nộp đề tài NCKH, khóa luận tốt nghiệp, luận án luận văn tại Thư viện trường Đại học Hà Nội được quy định như sau: