Hội thảo chia sẻ phương pháp tiếp cận, thu thập và phân tích số liệu điều tra nghiên cứu khoa học

Sáng thứ 7, ngày 22 tháng 11 năm 2014, Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Trường Đại học Hà Nội tổ chức thành công buổi Hội thảo chia sẻ về phương pháp tiếp cận, thu thập và phân tích số liệu điều tra nghiên cứu khoa học (NCKH), Hội thảo nằm trong trong khuôn khổ Đề tài Nghiên cứu Đánh giá Tác động của của Đề án giảng dạy Tiếng Anh 2020, Đề tài NCKH cấp Bộ do Tiến sĩ Ngô Tuyết Mai – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế chủ trì.
Theo yêu cầu của Đề án kháo sát điều tra nghiên cứu tác động thì một trong những hoạt động quan trọng phải triển khai thực hiện là tổ chức hội thảo huấn luyện cán bộ điều tra về phương pháp, cách tiếp cận lấy số liệu nghiên cứu. Chính vì vậy, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức hội thảo này.
Đến với Hội thảo có các vị diễn giả, Tiến sĩ Lưu Phương Lan – Giảng viên khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội; Tiến sĩ Đặng Xuân Thu – Phó trưởng Khoa Sau Đại học, Trường ĐHHN, Tiến sĩ Ngô Tuyết Mai – Giám đốc TT Giáo dục Quốc tế, Thạc sĩ Vũ Minh Thủy và Thạc sĩ Nguyễn Phương Mai – Giảng viên Khoa Đại Cương, Trường ĐHHN.
 
 
Các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc và nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Lưu Phương Lan giới thiệu đến Hội thảo phương pháp nghiên cứu tổng hợp cách thức thu thập và phân tích dữ liệu. Tiến sĩ Ngô Tuyết Mai chia sẻ kinh nghiệm trong việc thu thập dữ liệu sử dụng phương pháp phân tích định lượng và sử dụng các kỹ thuật hiện đại hỗ trợ cho công tác thu thập & phân tích dự liệu nghiên cứu. Tiến sĩ Đặng Xuân Thu chia sẻ về phương pháp phân tích định tính với trọng tâm: Biết cái gì (Know-what) & biết như thế nào (know-how). Ngoài ra, hai thạc sĩ Vũ Minh Thủy và Nguyễn Phương Mai cũng đóng góp những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình nghiên cứu.
 
 
Tên gọi của hội thảo là: “Phương pháp tiếp cận, thu thập và phân tích số liệu điều tra nghiên cứu khoa học” vì vậy Trường Đại học Hà Nội muốn chia sẻ những nội dung này không chỉ cho các thành viên, các nhà khoa học trực tiếp tham gia nghiên cứu, chúng tôi có nguyện vọng chia sẻ thông tin bổ ích này tới đông đảo các học viên cao học, các cán bộ giáo viên trong và ngoài Trường Đại học Hà Nội.