Hội thảo khoa học “Lấy ý kiến chuyên gia về Điều tra đánh giá tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong hệ thống giáo dục quốc dân”

Ngày 06 tháng 12 năm 2014, Trung tâm Giáo dục Quốc tế (TTGDQT) – Trường ĐH Hà Nội đã tổ chức thành công buổi Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lấy ý kiến chuyên gia về Điều tra đánh giá tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong hệ thống giáo dục quốc dân”, Hội thảo nằm trong trong khuôn khổ Đề tài Nghiên cứu Đánh giá Tác động của của Đề án giảng dạy Tiếng Anh 2020, Đề tài NCKH cấp Bộ do Tiến sĩ Ngô Tuyết Mai – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế chủ trì.

 

Đề án khảo sát điều tra nghiên cứu tác động được triển khai trên 3 miền trong cả nước, miền Bắc do Trường ĐH Hà Nội chủ trì, miền Trung do Trường ĐH Đà Nẵng và miền Nam là ĐH Cần Thơ. Theo yêu cầu của Đề án, một trong những hoạt động quan trọng phải triển khai thực hiện là tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn để nhóm nghiên cứu tham khảo, bổ sung chỉnh sửa phương pháp phân tích số liệu điều tra. Đây cũng là mục đích chính để Trường ĐHHN tổ chức buổi Hội thảo này.

Đến tham dự Hội thảo có đại diện Đề án NNQG 2020: Ông Nguyễn Tiến Thăng, Trưởng Bộ phân Tổng hợp Hành chính – Kiểm tra giám sát. Đại diện Trường ĐH Hà Nội có Bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường, TS. Nguyễn Danh Vu, Trưởng phòng Hành chính; Ths. Đặng Định Cung, Phó phòng Đào tạo, Trường ĐHHN.

Đại diện nhóm chuyên gia tư vấn: TS. Đặng Xuân Thu, Phó trưởng Khoa đào tạo sau Đại học, Trường ĐHHN; TS. Lưu Phương Lan, Giảng viên khoa Tiếng Anh, Trường ĐHHN; TS. Trần Hoài Phương, Trưởng khoa Sư pham Tiếng Anh, DDHNN- ĐHQG; ThS. Đặng Xuân Cương, Trưởng phòng Nghiên cứu đánh giá trên lớp học, Viện Khoa học GD VN; ThS. Nguyễn Văn Kép, Tổ trưởng tổ tập huấn và giải đáp thông tin, Thư viện Trường ĐHHN.

Với 08 bài tham luận được trình bày tại hội thảo, qua đó, các vị diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp hỗ trợ trong quá trình làm việc và nghiên cứu của mình, TS. Ngô Tuyết Mai, Giám đốc TTGDQT, Trường ĐHHN đã giới thiệu tổng quan về đề tài “Nghiên cứu khảo sát và đánh giá tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trên địa bản các tỉnh phía Bắc”, bài trình bày nêu lý do, bối cảnh nghiên cứu và mục tiêu của đề tài nghiên cứu. TS. Đặng Xuân Thu đã chia sẻ xác định phương pháp thu thập số liệu cơ bản và phân tích các lợi thế và hạn chế của mỗi phương pháp. Bài tham luận của TS. Lưu Phương Lan về phương pháp thu thập thông tin phổ biến nhất trong các nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục là xây dựng phiếu điều tra khảo sát trong điều tra nghiên cứu. TS. Trần Hoài Phương chia sẻ sử dụng phương pháp Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (cụ thể là Mô hình Rasch) riêng rẽ hoặc kết hợp cùng các công cụ khác sẽ mang lại nhiều kết quả chứa nhiều thông tin ý nghĩa cho nhà giáo dục.

Trong phần hai diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tham được nghe phần phần giới thiệu về phương pháp thu thập số liệu điều tra khảo sát Trực tuyến “Online survey” và sử dụng phương pháp “R” để phân tích số liệu điều tra do ThS. Đặng Xuân Cương trình bày. Bài trình bày số 6, TS. Vũ Thanh Nhã chia sẻ phương pháp sử dụng phiếu điều tra khảo sát trong phương pháp nghiên cứu tổng hợp. ThS. Nguyễn Văn Kép gửi đến Hội thảo bài giới thiệu về sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích sô liệu điều tra khảo sát. Khép lại thành công của hội thảo là bài chia sẻ của ThS. Vũ Thị Huyền về kinh nghiệm triển khai thu thập số liệu điều tra khảo sát trên diện rộng tại địa bàn các Tỉnh phía Bắc.
 

Trong khuôn khổ đề tài này, Hội thảo được tổ chức bên cạnh mục đích chính là lấy ý kiến chuyên môn của các chuyên gia tư vấn, đây cũng là cơ hội rộng mở cho các nhà nghiên cứu, cán bộ giáo viên Trường ĐH Hà Nội và các học viên cao học chia sẻ và học hỏi.


 

Xin mời xem bài viết về "Hội thảo chia sẻ phương pháp tiếp cận, thu thập và phân tích số liệu điều tra nghiên cứu khoa học" theo đường link sau:

ie.hanu.vn/dai-hoc-ha-noi/PMV01-c1-s2-a26-oa/hoi-thao-chia-se-phuong-phap-tiep-can-thu-thap-va-phan-tich-so-lieu-dieu-tra-nghien-cuu-khoa-hoc.html