Hợp tác đào tạo với IEC

Là đơn vị trọng điểm của trường Đại học Hà Nội nhận nhiệm vụ thực hiện các chương trình đào tạo quốc tế, liên kết với các Trường Đại học Đối tác nước ngaoif Trung tâm Giáo dục Quốc tế đã và đang tổ chức thành công các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sỹ quốc tế, liên kết với các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Học viên theo học các chương trình này được học tại khuôn viên của Trường Đại học Hà nội và được cấp bằng Quốc tế nếu đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình.
 
Chất lượng giảng dạy và tấm bằng đạt được có giá trị quốc tế và ý nghĩa lớn đối với mọi học viên. Hiện Trung tâm đang liên kết với các đối tác và thực hiện các chương trình đào tạo sau:
 
- Đại học Công nghệ IMC Krems (Cộng Hoà Áo): Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành du lịch và lữ hành.
 
- Đại học La Trobe (Ôxtrâylia): Cử nhân và thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
 
- Đại học Victoria (Ôxtrâylia): Thạc sỹ giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài (MTESOL)
 
- Đại học Auckland (Niu Dilân): Cử nhân các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh.
 
- Tập đoàn Sunway: Cử nhân kế toán lấy bằng của Đại học Oxford Brooks (Anh).
 
- Đại học Uclan (Anh): Thạc sỹ quản lý công nghệ thông tin.
 
- Đại học Westminster (Anh): Cử nhân các ngành ngành kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh.