Trung tâm Giáo dục Quốc tế trực thuộc quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Nội. Trung tâm có 1 Giám đốc và 1 phó Giám đốc.

Giám đốc: Ths. Hoàng Thu hằng

Phó Giám đốc: Ths. Phạm Minh Nguyệt

Ths. Phạm Minh Nguyệt có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và có 15 năm kinh nghiệm quản lý các chương trình đào tạo chất lượng cao và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế từ năm 2010, Ths. Phạm Minh Nguyệt đã có thời gian gắn bó với Trung tâm và cùng toàn thể cán bộ, giáo viên của Trung tâm hỗ trợ hiệu quả cho mọi hoạt động của Trung tâm đạt kết quả tốt

Ths. Phạm Minh Nguyệt giúp việc cho Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm về các mặt hành chính, nhân sự, tiếp thị và quảng bá các chương trình, hoạt động của trung tâm.