Trung tâm Giáo dục Quốc tế là địa chỉ tin cậy đào tạo các chương trình tiếng Anh chất lượng cao và các chương trình liên kết quốc tế du học nước ngoài và du học tại chỗ của Trường Đại học Hà Nội

TTGDQT tạo cơ hội đầu vào rộng mở

Trường Đại học Hà Nội tạo cơ hội đầu vào rộng mở cho các thế hệ trẻ Việt nam có hoài bão học tập và không ngừng vươn lên, chinh phục tri thức của nhân loại, nắm bắt được kiến thức, giá trị tinh hoa của giáo dục Quốc tế, và có khả năng ứng dụng linh hoạt và phù hợp vào bối cảnh và điều kiện của Việt nam, nhưng vẫn gìn giữ được giá trị truyền thống Việt.

TTGDQT tạo môi trường học thuật chất lượng quốc tế

Cơ sở vật chất của trung tâm là môi trường mang đậm chất quốc tế với khuôn viên xanh mát và các phòng học được trang bị hiện đại, phòng luyện âm học ngoại ngữ, cac không gian học tập nhóm và hội thảo, trung tâm thông tin thư viện riêng phục vụ các học viên theo học các chương trình đào tạo chất lượng Quốc tế của Trường Đại học Hà nội.
Môi trường học tập tại TTGDQT giúp nuôi dưỡng và phát triển những tiềm năng trẻ bằng cách chắt lọc những tinh hoa trong giá trị, phương pháp và hệ thống giáo dục của thế giới và ứng dụng chúng một cách phù hợp vào môi trường đào tạo Việt nam.
 
Chương trình học liên thông quốc tế, hài hoà các hoạt động học và thực hành, học tập trên lớp và làm việc nhóm, cá nhân ở thư viện. Sinh viên theo học các chương trình đào tạo của TTGDQT có thể chuyển tiếp sang các trường đối tác nước ngoài có uy tín.
Hoạt động ngoại khoá bổ ích, hỗ trợ hiệu quả chất lượng học tập của sinh viên
Đội ngũ giảng viên có trình độ và kinh nghiệm giảng dạy, tận tình, khơi dạy động cơ học tập của sinh viên.
 
Học viên là trung tâm
Nhu cầu học tập và phát triển của học viên luôn được ưu tiên hàng đầu. Các chương trình giảng dạy và các hoạt động học tập và ngoại khóa luôn lấy người học là trung tâm.
Mọi sinh viên được ban quản lý và các thày, cô giáo quan tâm chia sẻ về các nhu cầu học tập, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong học tập, và những vấn đề khác trong quá trình học tập, nhằm hướng tới đạt chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo liên kết Quốc tế.
 
Chất lượng đào tạo và bằng cấp
Trung tâm luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao cho người học.
Các chương trình liên kết với các trường đại học hàng đầu của các nước, được kiểm đinh chất lượng Quốc tế và được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp phép.
Cơ hội học tập tại nước ngoài.
Bằng cấp quốc tế có giá trị trên thế giới.