Trung tâm Giáo dục Quốc tế (TTGDQT) trực thuộc Trường Đại học Hà Nội có tầm nhìn trở thành Viện đào tạo Quốc tế

Trung tâm Giáo dục Quốc tế mong muốn đem đến cho thế hệ trẻ Việt nam cơ hội học hỏi tri thức Quốc tế và cống hiến tốt nhất cho bản thân, gia đình và xã hội. Sứ mệnh của Trung tâm Giáo dục Quốc tế là tạo dựng một môi trường học thuật Quốc tế độc đáo, mang tính chuyên nghiệp cao, trang bị cho người học kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp đạt chuẩn Quốc tế và trình độ ngoại ngữ vững vàng.