Hoạt động gắn kết Teambuilding 2018

VUI, KHỎE, BỔ ÍCH với hoạt động Team Building 2018 của sinh viên chương trình chính quy Quốc tế chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành tại Tản Đà Resort của TT Giáo dục Quốc tế.

Hiện nay sinh viên của chương trình Krems và Sunway đã ổn định các lớp học trong khuôn khổ chương trình tiếng Anh đại cương và chương trình học chuyên ngành (lớp Krems khóa tuyển sinh năm 2017 & 2018 và lớp Salzburg khóa tuyển sinh năm 2016) tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế.

Nhằm khích lệ tinh thần học tập và tăng cường sự gắn kết, tinh thần đồng đội của sinh viên, năm nay, Trung tâm tổ chức Hoạt động “team building” cho tất cả sinh viên đang học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế vào thời gian đẹp nhất của mùa thu.