Ba tuần học tập tại Áo của các bạn sinh khóa 2 - Vienna

Thế là các bạn khoá 2 chương trình Cử nhân Quốc tế Du lịch và Lữ hành, Đại học Hà Nội đã "xuất ngoại" sang trời Âu rồi. Sang nước Áo xinh đẹp và bắt đầu 3 tuần học tập chăm chỉ với các thầy cô và các bạn tại trường Đại học IMC Krems.

Chúc các bạn lên đường bình an, giữ gìn sức khỏe và học tập chăm chỉ nhé. Nhớ thường xuyên cập nhận tình hình cho chúng tớ ở nhà nhé!