Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch và Lữ hành do trường Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp bằng

Chương trình này được thiết kế nhằm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch, cụ thể là đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong các hoạt động tại các công ty du lịch và lữ hành, khác sạn, tổ chức sự kiện, … Sinh viên được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ du lịch, có năng lực làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành công nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

 
Thông tin tổng quát

♦ Bằng cấp: Cử nhân Quản trị Du lịch do trường Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo), có giá trị quốc tế.

♦ Thời gian học: 3 năm. Học toàn thời gian. 

 
Đặc điểm chính

♦ Chương trình này được thiết kế nhằm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch, cụ thể là đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong các hoạt động tại các công ty du lịch và lữ hành, khác sạn, tổ chức sự kiện, … Sinh viên được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ du lịch, có năng lực làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành công nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

♦ Các môn học của chương trình bao quát tất cả các kiến thức và kỹ năng quan trọng có tính thực tiễn chuyên ngành quản trị du lịch và giải trí, từ môn học phát triển các chiến lược marketing đến nguồn nhân lực, quan hệ khách hàng, đạo đức nghề nghiệp và đánh giá chất lượng. Chương trình cũng giảng dạy các học phần chuyên sâu còn rất mới mẻ ở Việt Nam như Du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, du lịch sự kiện, du lịch thể thao …

♦ Tính chất các môn học mang tính thực hành và tính quốc tế cao, thể hiện trong tỷ lệ thực hành ở mỗi môn học, sự tham gia giảng dạy của giảng viên Áo tại Việt Nam, các cơ hội trải nghiệm học tập 3 tuần tại Áo (theo nhu cầu) và học chuyển tiếp tại Áo, kỳ thực tập 6 tháng ở giữa khóa học.

♦ Cơ hội nghề nghiệp: sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở trong các lĩnh vực kinh doanh và du lịch như: tư vấn và quản lý dịch vụ du lịch, tổ chức sự kiện và hội nghị, phát triển và lập kế hoạch du lịch và các hoạt động khác trong ngành du lịch.
 

Cấu Trúc Khóa Học:
 
 
 
Yêu cầu tuyển sinh:

♦ Từ 17 tuổi trở lên

♦ Trình độ tiếng Anh 5.5 IELTS 

♦ Phỏng vấn của Đai học IMC Krems (Áo)

 
Điền thông tin vào form dưới đây để nhận được tư vấn từ bộ phận tuyển sinh:
 
Xin mời điền thông tin online ---------->  tại đây