Lịch phỏng vấn chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch và Lữ hành

LỊCH PHỎNG VẤN Chương trình Cử nhân chính quy Quốc tế Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành Hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo)

Thời gian phỏng vấn (để xét vượt rào lên năm thứ 2) đối với đối tượng đủ năng lực tiếng Anh: Ngày 20 - 21/10/2015

Danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn:

TT

Family name

Given name

DOB

Class

Time of interview

 

 

 

 

 

 

Date

Time

1

Nguyễn Thị Vân

Anh

03/05/96

cohort 2014

Tue (20/10)

08h

2

Đoàn Thị Lan

Anh

15/11/96

cohort 2014

Tue (20/10)

8h10

3

Võ Ngọc

Anh

03.12.97

Vienna 1

Tue (20/10)

8h20

4

Vũ Nguyễn Nhã

Anh

15.10.97

Vienna 1

Tue (20/10)

8h30

5

Trịnh Đình

Bình

28.12.91

Vienna 1

Tue (20/10)

8h40

6

Trần Minh

Châu

10.01.97

Vienna 1

Tue (20/10)

8h50

7

Đinh Vũ Ngọc

Hân

16.04.97

Vienna 1

Tue (20/10)

9h

8

Vũ Thanh

Hằng

09.01.97

Vienna 1

Tue (20/10)

9h10

9

Đinh Thị Ngọc

Huyền

15.11.97

Vienna 1

Tue (20/10)

9h20

10

Lê Thị

Ngọc

28.10.97

Vienna 1

Tue (20/10)

9h30

11

Hồ Bích

Ngọc

16.01.97

Vienna 1

Tue (20/10)

9h40

12

Nguyễn An Thu

Nguyên

05.12.97

Vienna 1

Tue (20/10)

9h50

13

Trần Thúy

Quỳnh

13.10.97

Vienna 1

Tue (20/10)

10h

14

Lê Bảo Ngọc

Sơn

02.12.96

Vienna 1

Tue (20/10)

10h10

15

Nguyễn Mỹ

Thuận

24.04.97

Vienna 1

Tue (20/10)

10h20

16

Phạm Thị

Thuỷ

23.11.92

Vienna 1

Tue (20/10)

10h30

17

Nguyễn Thị Thảo

Vân

31.12.97

Vienna 1

Tue (20/10)

10h40

18

Đường Minh

Anh

04.08.97

Vienna 2

Tue (20/10)

10h50

19

Bùi Kim

Chi

28.04.97

Vienna 2

Tue (20/10)

11h

20

Hoàng Lê Khánh

Linh

28.06.97

Vienna 2

Tue (20/10)

11h10

21

Hà Thùy

Linh

15.12.97

Vienna 2

Tue (20/10)

11h20

22

Nguyễn Đức

Nam

14.10.92

Vienna 2

Tue (20/10)

11h30

23

Lương Anh

Đức

27.09.96

Vienna 2

Tue (20/10)

13h30

24

Nguyễn Quang

Dũng

01.03.97

Vienna 2

Tue (20/10)

13h40

25

Nguyễn Hồng

Dương

31.08.97

Vienna 2

Tue (20/10)

13h50

26

Đào Đức

Huy

27.01.97

Vienna 2

Tue (20/10)

14h

27

Nguyễn Hà

Khanh

22.05.93

Vienna 2

Tue (20/10)

14h10

28

Trương Quốc

Long

21.09.96

Vienna 2

Tue (20/10)

14h20

29

Trịnh Trần Thanh

Nhật

20.07.97

Vienna 2

Tue (20/10)

14h30

30

Nguyễn Lê

Phương

10.05.97

Vienna 2

Tue (20/10)

14h40

31

Nguyễn Công

Sơn

05.10.97

Vienna 2

Tue (20/10)

14h50

32

Đỗ Minh

Tâm

01.04.97

Vienna 2

Tue (20/10)

15h30

33

Bùi Đức

Nghĩa

08.10.97

IEC1

Tue (20/10)

15h10

34

Nguyễn Thanh

Tùng

15.09.93

Vienna 2

Tue (20/10)

15h20

35

Hoàng Thanh

Hương

16.02.97

Vienna 2

Tue (20/10)

15h30