Hội thảo “Hiện thực hóa ước mơ đưa thư viện trở thành giảng đường thứ hai của trường đại học”

Mong muốn hiện thực hóa ước mơ biến thư viện trở thành giảng đường thứ hai của trường đại học không chỉ là mục tiêu phấn đấu của Trung tâm Học liệu nói riêng mà là mục tiêu phấn đấu của thư viện trường đại học nói chung.

 

 

Ngày 08 tháng 09 năm 2015, Trung tâm Học liệu TTGDQT – Trường ĐH Hà Nội đã tổ chức thành công buổi Hội thảo “Hiện thực hóa ước mơ đưa thư viện trở thành giảng đường thứ hai của trường đại học”. Đến tham dự Hội thảo có đại diện Trường Đại học Hà Nội: TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng, TS Nguyễn Tô Chung, trưởng phòng Quản lý Khoa học và các khách mời là các cán bộ chuyên gia đầu ngành về thư viện cùng toàn thể cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục Quốc tế.

Với 05 bài tham luận được trình bày tại hội thảo, các vị diễn giả nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm đã chia sẻ những phương pháp, cách thức trong việc đưa thư viện trở thành giảng đường thứ hai của trường đại học dưới các góc nhìn khác nhau như góc nhìn của chuyên gia thư viện, người làm quản lý và đặc biệt góc nhìn của người sử dụng thư viện.

 

 TS Ngô Tuyết Mai, Giám đốc TTGDQT, ĐHHN chia sẻ kinh nghiệm

Đưa thư viện đến gần hơn với người học của Trường Đại học New South Wales (UNSW), Australia

 

TS Nghiêm Xuân Huy, Phó trưởng ban Khoa học

Đại học Quốc Gia Hà Nội; Giảng viên Khoa Thông tin – Thư viện – ĐHKHXH&NV

chia sẻ kinh nghiệm Phát triển kỹ năng/ năng lực thông tin cho người học.

 

Chị Trịnh Thu Hà, điều phối Thư viện RMIT Hà Nội chia sẻ

Nhân viên thư viện là yếu tố then chốt hay không trong việc đưa thư viện trở thành giảng đường thứ hai của trường đại học?

 

Anh Nguyễn Văn Kép, Thư viện ĐHHN chia sẻ kỹ năng

Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện

(Thực tiễn triển khai và bài học kinh nghiệm tại Thư viện Đại học Hà Nội )

 

 

Chị Nguyễn Thị Thủy, Thư viện ĐHHN đã khép lại Hội thảo với trình bày

Kinh nghiệm Đào tạo người dùng tin tại Đại học Hà Nội.

 

TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đến tham dự hội thảo.

Thày Nguyễn Đức Hoa Cương, Trưởng bộ môn Du lịch khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch,

Trường Đại học Hà Nội.

Với tiêu chí phấn đấu trở thành giảng đường thứ hai giúp các em có điều kiện học tập và nghiên cứu tốt hơn sau những giờ học ở trường đã giúp chúng tôi tổ chức Hội thảo thành công tốt đẹp được các mục đích cụ thể:

- Giao lưu học hỏi giữa các cán bộ quản lý thư viện, các nhà quản lý chương trình đào tạo của các Trường Đại học tại Hà Nội, và các đối tượng quan tâm đến phát triển và sử dụng, khai thác thư viện

- Chia sẻ các thách thức và  đề xuất các giải pháp  cho các vấn đề liên quan đến việc đưa thư viện trở thành giảng đường thứ hai.

- Chia sẻ cách thức tiếp cận để kết nối các hoạt động thư viện với các hoạt động giảng dạỵ, học tập trong môi trường Đại học

- Chia sẻ các chiến lược thu hút sinh viên, học viên cao học sử dụng và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ mục đích tự học tập và nghiên cứu