Merry Christmas and Happy New Year!

Chúc các thầy cô, cán bộ, sinh viên và học viên cao học hiện đang học và làm việc tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Tế một Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Merry Christmas to all teachers, staff and students of International Education Center!

Merry Christmas to all teachers, staff and students of International Education Center!