Lễ khai giảng học kỳ I năm 2 chương trình Cử nhân Quốc tế chuyên ngành Quản trị du lịch và Lữ hành

Các em sinh viên chương trình Quốc tế đã trải qua kỳ sát hạch năng lực tiếng Anh đầu vào rất tốt, sáng thứ 2 ngày 24 tháng 11 năm 2014, Trung tâm Giáo dục Quốc tế đã khai giảng khóa học lên chuyên ngành học kỳ 1 năm 2 hệ Cử nhân chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành liên kiết giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học IMC Krems (Áo).

Các em sẽ bước vào học các môn chuyên ngành của kỳ I năm 2 vào các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Trong kỳ đầu này, các em sẽ được học 3 môn chính do thầy cô bên trường Đại học IMC Krems (Áo) sang giảng dạy.

Hiện nay Trung tâm vẫn tiếp tục triển khai các lớp học tiếng Anh năm thứ nhất và năm thứ hai hệ Cử nhân chương trình Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, cụ thể, Trung tâm vẫn tiếp tục nhập học cho các ứng viên học năm thứ nhất, chương trình tiếng Anh từ nay đến tháng 12-2014.

 Tiến sĩ Ngô Tuyết Mai - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế khai giảng kỳ học mới

 Các bạn sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành