Học là Sáng tạo!

Những giờ học Trải nghiệm Sáng tạo được thiết kế nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo và sự năng động, tự tin cho sinh viên.

Giờ học Trải nghiệm Sáng tạo của sinh viên LaTrobe và Krems thuộc chương trình Cử nhân Quốc tế chuyên ngành Quản trị Du lịch và lữ hành với ĐH IMC Krems (Áo) và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với ĐH La Trobe (Úc).

 
Các bạn sinh viên Kremmer đang giới thiệu sản phẩm đã hoàn thành
Gắn kết tình đồng đội
Thỏa sức sáng tạo