Lễ tốt nghiệp khóa 2016 chương trình Cử nhân Quốc tế chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành IMC - Krems

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 2016 chương trình Cử nhân Chính quy Quốc tế chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành liên kết giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học IMC FH Krems (Áo).

 Dưới đây là một số hình ảnh của buồi lễ:

Tân Cử nhân khóa 2016

PGS.TS Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội

TS. Karl C. Ennsfellner - Hiệu trưởng Trường Đại học IMC FH Krems (Áo)