Hội thảo khoa học giáo viên năm học 2017-2018.

Ngày 16-03-2018, Trung tâm Giáo dục Quốc Tế (IEC) đã tổ chức Hội thảo khoa học giáo viên năm học 2017-2018.

Đến tham dự Hội thảo có sự hiện diện của Ban giám đốc, toàn bộ giảng viên và cán bộ Trung tâm Giáo dục Quốc tế cùng một số người quan tâm từ các khoa khác trong trường Đại học Hà Nội.

Tại hội thảo, các giảng viên đã cùng nhau trao đổi và thảo luận những chủ đề mang tính thực tiễn trong giảng dạy như giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Du lịch và Lữ hành liên kết giữa Đại học Hà Nội và Đại học IMC FH Krems của Áo,  cách đưa chỉ dẫn và sử dụng chỉ dẫn hiệu quả trong lớp học, cách lồng ghép các công cụ CNTT vào trong giảng dạy, cách sử dụng phản hồi của giáo viên trong khi giảng dạy kỹ năng nói. Đây là những vấn đề mang tính thực tiễn cao và hội thảo đã tạo điều kiện cho những giảng viên tham gia hội thảo tiếp cận những vấn đề này dưới những góc nhìn đa dạng hơn thông qua phản biện và góp ý thẳng thắn từ đồng nghiệp.