Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành – Sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai

Ngày nay, nhu cầu du lịch của các nước trên thế giới và Việt Nam không ngừng phát triển, đặc biệt là nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là một tất yếu khách quan phù hợp với quy luật phát triển kinh tế xã hội. Để đáp ứng nhu cầu này, không chỉ chất lượng của cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch cần được phát triển đồng bộ cả về chất và lượng, mà việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các vị trí quan trọng cũng là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển của ngành.

Nằm trong tốp những trường luôn đi tiên phong trong việc đưa các chương trình đào tạo liên kết quốc tế về Việt Nam, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giỏi cả chuyên môn và ngoại ngữ, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam được học tập trong môi trường chất lượng quốc tế với chi phí thấp. Vào năm 2013, Trường Đại học Hà Nội hợp tác với trường Đại học IMC FH Krems (Áo) tuyển sinh đào tạo chương trình CỬ NHÂN KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH.

Chương trình này được thiết kế nhằm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch, cụ thể là đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong các hoạt động tại các công ty du lịch và lữ hành, khác sạn, tổ chức sự kiện, … Sinh viên được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ du lịch, có năng lực làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành công nghiệp du lịch trong và ngoài nước.
 
Các môn học của chương trình bao quát tất cả các kiến thức và kỹ năng quan trọng có tính thực tiễn chuyên ngành quản trị du lịch và giải trí, từ môn học phát triển các chiến lược marketing đến nguồn nhân lực, quan hệ khách hàng, đạo đức nghề nghiệp và đánh giá chất lượng. Chương trình cũng giảng dạy các học phần chuyên sâu còn rất mới mẻ ở Việt Nam như Du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, du lịch sự kiện, du lịch thể thao …
 
Tính chất các môn học mang tính thực hành và tính quốc tế cao, thể hiện trong tỷ lệ thực hành ở mỗi môn học, sự tham gia giảng dạy của giảng viên Áo tại Việt Nam, các cơ hội trải nghiệm học tập 3 tuần tại Áohọc chuyển tiếp tại Áo, kỳ thực tập 6 tháng ở giữa khóa học.
 
Với hơn 25% giảng viên người Áo từ trường Đại học IMC FH Krems và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Hà Nội tham gia giảng dạy, thời gian học chuyên ngành chương trình cử nhân được rút gọn chỉ trong 3 năm với 180 tín chỉ theo Hệ thống quy đổi tín chỉ Châu Âu (European Credit Transfer System – ECTS).
 
Ngoài ra, một điều cần lưu ý là chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thẩm định chất lượng và cấp phép theo Quyết định số 5013 QĐ- BGDĐT ngày 25/10/2013. Văn bằng của chương trình được công nhận tại Việt Nam và quốc tế.
 
Cơ hội nghề nghiệp: sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở trong các lĩnh vực kinh doanh và du lịch như: tư vấn và quản lý dịch vụ du lịch, tổ chức sự kiện và hội nghị, phát triển và lập kế hoạch du lịch và các hoạt động khác trong ngành du lịch.
 
Yêu cầu tuyển sinh:
- Tốt nghiệp THPT
- Phỏng vấn của Đại học IMC Krems (Áo)
 
Học phí:
Học phí toàn khóa học (3 năm chuyên ngành): 270.000.000 đồng.
 
Điền thông tin vào form dưới đây để nhận được tư vấn từ bộ phận tuyển sinh:
Xin mời điền thông tin online ----------> Tại đây
 
Cấu Trúc Khóa Học: