International Tourism Law (Luật Du lịch Quốc tế)

Dr. Andreas Eustacchio với môn học International Tourism Law (Luật Du lịch Quốc tế).

 Tại sao chúng ta cần Luật Du lịch?

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWTO), mục đích của luật du lịch là tạo ra một khuôn khổ pháp lý để phát triển và quản lý các hoạt động du lịch một cách đúng đắn và phù hợp nhất. Nói theo một cách lý tưởng thì việc này sẽ giúp ích cho việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các truyền thống văn hóa. Thêm một lợi ích nữa đó là khách du lịch và các tổ chức sẽ nhận được những sự bảo vệ pháp luật cơ bản.

Tuy nhiên, việc tạo ra và thực thi luật du lịch được ghi nhận là còn lỏng lẻo trên toàn thế giới. Một số nước đang phát triển không chỉ có cơ sở hạ tầng du lịch yếu kém mà còn không thể cung cấp nguồn lực du lịch hoặc là những sự bảo vệ cho khách du lịch nước ngoài. Điều này có thể hiểu được vì với số lượng lớn khách du lịch cộng thêm những người kinh doanh vô đạo đức mà mục tiêu của họ là các du khách thì ngay cả những nước được khách du lịch ưa chuộng cũng đang gặp khó khăn trong việc giám sát và thực thi luật để bảo vệ khách du lịch.