Môn học Tourism Reservation Systems (Hệ thống đặt dịch vụ du lịch)

Môn học Tourism Reservation Systems (Hệ thống đặt dịch vụ du lịch) với cô Smolak đến từ Cộng hòa Áo.

 Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, kết nối internet dễ dàng vì vậy bạn luôn có thể tìm và đặt được những dịch vụ du lịch mà mình mong muốn.

Môn học Tourism Reservation Systems (Hệ thống đặt dịch vụ du lịch) với cô Smolak đến từ Công hòa Áo sẽ giúp sinh viên:

- Có thể hiểu và giải thích sự khác nhau giữa một vài hệ thống đặt dịch vụ du lịch.

- Có thể phân tích và đánh giá việc sử dụng hệ thống đặt dịch vụ du lịch sẽ tạo ra các lợi thế trong chiến lược cạnh tranh như thế nào.

- Có thể phân tích và thảo luận một số hình mẫu đặt dịch vụ thực tiễn, những nguyên tắc trong việc sử dụng công nghệ số, internet vào việc quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của mình.

- Có thể hiểu được việc quản lý những công cụ truyền thông sử dụng nền tảng của các mạng xã hội để tiếp cận khách hàng, con đường khách hàng đi tới quyết định sử dụng dịch vụ của mình và một website được thiết kế tốt có tác động, ảnh hưởng như thế nào.