Transport management (Quản trị vận chuyển)

Dr. Christian Kümmel với môn Transport management (Quản trị vận chuyển).

 Một bài viết trên trang dantri có đoạn như sau:

"Trong những năm trước đây, lĩnh vực vận chuyển du lịch chưa được nhiều đơn vị coi trọng và đầu tư. Tuy nhiên, nhằm thu hút và giữ khách du lịch thì chất lượng vận chuyển đưa đón khách du lịch được các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp lữ hành quan tâm."

Dr. Christian Kümmel với môn Transport management (Quản trị vận chuyển) sẽ giúp cho các nhà quản trị du lịch tương lai có những kiến thức về quản trị vận chuyển trong ngành du lịch cũng như những yêu cầu, thách thức trong lĩnh vực vận chuyển khách du lịch nói riêng.